hansschreuder.net

hansschreuder.net analyseert vraagstukken rondom de fiets en adviseert overheden en bedrijven over de wisselwerking tussen fietsbeleid en technologie. Het bedrijfsleven heeft soms prachtige technologie, maar is uiteraard vooral gebrand op het pushen van hun eigen innovaties. Bij gemeenten ontbreekt het soms aan overzicht van alle mogelijkheden. Gezamenlijk is dat onvoldoende om te komen tot integraal goede oplossingen waar de Nederlandse fietser wat aan heeft.

hansschreuder.net biedt een luisterend oor voor de vragen van klanten, en analyseert deze vanuit een ontwerpachtergrond en innovatieve denkkracht. Het streven is minder technology-push en meer integrale oplossingen. Sociaal en duurzaam.

Over mij

Ik ben opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem als productontwerper. Vooral getraind in het herkennen van de kern van een vraagstuk en het genereren van verschillende oplossingsrichtingen. Ik beschik over een brede belangstelling voor technische, sociale en maatschappelijke vraagstukken en houd ervan daarin de samenhang te zoeken. Creativiteit speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol: out of the box staat niet voor niets op mijn visitekaartje.

Na mijn opleiding heb ik vooral als zelfstandige gewerkt, vanaf ongeveer 2005 was ik lange tijd werkzaam in de deelfietssystemen. Eerst bij Bikedispenser.com, waar ik verantwoordelijk was voor sales en ontwikkeling van deze fiets-uitgifteautomaat. Daarna bij velogic BV dat met name actief was in de software voor fiets-management systemen. Sinds een aantal jaren werk ik als zelfstandig adviseur en ontwikkelaar, vooral op gebied van fietsbeleid en innovatie.

Projecten

Bikedispenser

De Bikedispenser is een zeer compacte uitgifte-automaat voor huurfietsen, die worden opgeslagen op minder dan 20 cm. afstand van elkaar. Ik was mede-uitvinder en mede-oprichter van het bedrijf en was onder andere verantwoordelijk voor sales en ontwikkeling. Er zijn in totaal 7 Bikedispensers gerealiseerd.

Stadswerkplaats Fiets

Voor de gemeente Arnhem heb ik in 2016 en 2017 samen met Marko van der Vegt een serie workshops/seminars ontwikkeld rond het thema fiets, uiteraard gefocust op Arnhem. Vanuit alle aandacht voor de fiets als gevolg van de Giro-start in 2016 en de Internationale fietsconferentie Velo-city 2017, is gezocht naar het behouden van dat momentum voor de stad. Hoe krijgen we in Arnhem meer mensen aan het fietsen, en hoe moeten we de stad daarvoor inrichten? De resultaten van de sessies zijn te vinden op de websitevan Stadswerkplaats Fiets.

BikeBubble

Samen met SpringtimeLabs wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een systeem om meer controle te krijgen op fietsparkeren in onze steden. De openbare ruimte is beperkt, er komen meer en meer fietsen waarbij ongeveer 20% van de beschikbare plekken wordt ingenomen door weesfietsen. Handhaving is stroperig, tijdrovend en duur. Meer grip op deze opgave lijkt voor veel gemeenten een aantrekkelijk perspectief. De BikeBubble is een virtuele ruimte, waar fietsen met een chip automatisch in- en uitchecken. Hierdoor ontstaat een sluitende administratie van aantallen, stallingsduur en locaties. Fietsen staan in de BikeBubble virtueel bewaakt wat het risico op diefstal aanzienlijk verkleint.

Zehus

Het Italiaanse bedrijf Zehus heeft een achterwielnaaf ontwikkeld waarin motor, batterij, sensoren en software zijn geïntegreerd. Daarmee kan een hybride e-bike worden gebouwd die bij remmen, afdalen en wind-mee condities energie opwekt die beschikbaar is tijdens optrekken en beklimmingen. hansschreuder.net ondersteunt Zehus bij het ontwikkelen van een deelfietsprogramma rond deze innovatie als onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma. Naar verwachting zal in 2018 in Arnhem een eerste pilot plaatsvinden. Zie www.zehus.it

Contact

Hans Schreuder
Heselbergherweg 26
6821 JR Arnhem
Nederland


m: +31 6 290 44 55 6
e: info@hansschreuder.net


U kunt ook gebruik maken van het contactformulier